çalışanadayı_aydınlatma_metni

ICOM UYDU HABERLEŞME ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (İNTERNET SİTESİ BAŞVURULARI İÇİN)

1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla ICOM UYDU HABERLEŞME ANONİM ŞİRKETİ (metnin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ICOM” olarak anılacaktır) tarafından, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bu konudaki haklarınıza ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

ICOM’Un iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Adres: Hilal Mah. Rabindranath Tagore Cad. 48/4 Çankaya/Ankara-Türkiye

Telefon: +90.312.4726276

E-posta: icom.as@hs02.kep.tr 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

ICOM tarafından kişisel verileriniz; sizinle iletişim kurulması, çalışan adaylarının başvuru, değerlendirme, seçim ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve internet sitemizdeki içeriğin iyileştirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

3.    KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; ICOM’un yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, alt yüklenicilerine, yasal mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına ve yetkili tüzel kişilere aktarılabilecektir.

4.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizde yer alan Özgeçmiş Gönderme bölümüne yazdığınız adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, Konu ve Notlar alanına yazdığınız veriler, IP adresiniz, eklediğiniz özgeçmişiniz ve dosyalar içeriğinde ilettiğiniz her türlü bilgi ve belge kapsamındaki kişisel verileriniz; ICOM tarafından internet sitemizde yer alan Özgeçmiş Gönderme bölümü aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ICOM tarafından, yukarıda sayılan toplanma yöntemleriyle sizin açık rızanıza dayalı olarak toplanacak ve yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecek, yukarıdaki 3. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.

5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

ICOM’a başvurarak, kendi kişisel verilerinizle ilgili, ICOM tarafından;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili başvurunuzu, ICOM’un internet sitesinde https://icomas.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ICOM_Basvuru_Formu.docx adresindeki Başvuru Formunu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden biriyle ICOM’a iletebilirsiniz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak size yanıt verilecektir. Ancak, verilecek olan yazılı yanıtın 10 sayfayı geçmesi halinde 10 sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL veya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilir. Başvurunun, ICOM’un hatasından kaynaklanıyor olması durumunda, alınmış bir ücret varsa, iade edilecektir.

Başa dön
EnglishTürkçe