KVKK Mail Bilgilendirme

TÜRKÇE

Bu e-posta mesajı ve ekinde bulunabilecek dosyalar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında kişisel veriler içerebilir ve yalnızca e-postanın gönderilen hanesinde kayıtlı kullanıcı / kullanıcılar içindir.

Bu e-posta ve eklerinin gönderilen kişi / kişiler tarafından gönderim amacı ile orantılı kullanılması kanunen zorunlu olmakla birlikte; gönderim amacı dışında kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, arşivlenemez ve içeriği açıklanamaz.

Is bu e-posta aracılığı ile gönderilen kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde, verilerin yasal süreler içerisinde gönderilen tarafından derhal imha edilmesi gerekmektedir.

Virüs ve kötü amaçlı yazılımların bu mesajda yerleşmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olsa da, bu mesajın sisteminizde yaratabileceği kayıp ve zararlardan dolayı ICom Uydu Haberleşme Anonim Şirketi hukuken sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu e posta tarafınıza sehven ulaşmışsa lütfen gönderen kişiyi bilgilendiriniz ve sisteminizden siliniz.

ENGLISH

This e-mail message and the attached files may contain personal data under the Data Protection Regulations and is only for the addressee.

Although it is compulsory by law to use these e-mails and their attachments in proportion to the purpose of sending; it cannot be used, distributed, copied, archived, or disclosed.

When the purpose of sending personal data sent by this e-mail is achieved, the data must be destroyed immediately by the recipient within the legal period.

Although reasonable precautions are taken to ensure that no viruses or malware are present in this e-mail, the ICom Satellite Communication Incorporated Company cannot accept any legal responsibility for any loss or damage arising from its use.

If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the e-mail from your system.

Başa dön
EnglishTürkçe